WOONPROJECT LAUBIA

In de loop der jaren heeft De Lovie heel wat kennis en ervaring opgebouwd over personen met een verstandelijke handicap en complexe psychische problematiek. In de toekomst wil De Lovie zich blijven inzetten voor deze kwetsbare doelgroep door de realisatie van een nieuwbouw Laubia.

Aangepaste infrastructuur in combinatie met een begeleiding gebaseerd op acceptatie, beschikbaarheid en geweldloze weerbaarheid maakt een waardevol leven mogelijk voor deze personen.

GOED DOEL

In de voorbije 4 jaren werden de werkingsmiddelen van De Lovie niet geïndexeerd. Bovendien wordt van het totale werkingsbudget 1,07% afgeroomd als besparingsmaatregel. Ook de provinciale infrastructuursubsidies werden afgeschaft. De nood aan bijkomende private middelen is voor De Lovie absoluut en meer dan ooit noodzakelijk.

Reserveren