GOED DOEL JONGERENCAMPUS

De Lovie vzw is een sociale organisatie actief in heel de Westhoek. Zowel thuis als in onze locaties, ondersteunen wij kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Samen met hen, en wie voor hen belangrijk is, bouwen we aan kwaliteit van leven en een sterk netwerk verweven met de samenleving.

De opbrengst van Chefs & Students for Charity gaat integraal naar de bouw van een nieuwe jongerencampus. De centrale inplanting op het woonpark, op een boogscheut van buso-school De Pinker, biedt heel wat kansen. De nieuwe jongerencampus omvat 4 kleine groepswoningen voor 8 jongeren en 4 studio’s met mogelijkheid tot logeren of langdurig verblijven. Ook de dagopvang wordt geïntegreerd in dezelfde infrastructuur.

GOED DOEL

De voorbije jaren heeft de overheid lineaire besparingen doorgevoerd zowel op de werkingsmiddelen als op infrastructuursubsidies. De nood aan bijkomende private middelen is voor De Lovie vzw meer dan ooit en absoluut nood­zakelijk.

Kunt u niet aanwezig zijn maar wilt u mee bouwen aan een mooie toekomst voor onze jongeren? Overschrijven kan op rekeningnummer IBAN BE73 0011 9652 0460 (BIC GEBABEBB) van De Lovie vzw met vermelding ‘gift Chefs for Charity’. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u automatisch een fiscaal attest.

Reserveren 

De Lovie Jongerencampus