DE LOVIE

De Lovie vzw ondersteunt 700 jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in zowat heel de Westhoek (oa. Poperinge, Ieper, Lo, Diksmuide, Wervik). De begeleiding gebeurt rond één of meerdere levensdomeinen : onderwijs en vorming, wonen, werken en vrije tijd. Kwaliteit van leven en zorg op maat zijn hierbij belangrijke waardemeters.

De Lovie bouwt aan sociale netwerken in een toegankelijke samenleving. Vermaatschappelijking van de zorg en community building zijn tendensen die we in De Lovie heel erg toejuichen. Reeds jaren geleden zette De Lovie de stap naar de samenleving met verschillende vestigingsplaatsen in steden en dorpen en diverse inclusieve projecten : winkels, eigen muziekband, kunstateliers…
“Zoveel mogelijk gewoon, zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk” is hierbij het uitgangspunt. Maar inclusie is een verhaal van twee kanten. We vinden het ook belangrijk om bezoekers te ontvangen, mensen te ontmoeten en tal van evenementen te organiseren.